در فضای امروزین کسب‏وکار که پیچیدگی‏ها و اقتضائات خاص خود را در رقابت و بازار ایجاد کرده و همچنین تغییر نیازها و خواسته‏های مصرف‏کنندگان مبتنی بر تغییرات تکنولوژیکی و دانشی و تنوع‏گرائی آنان بر اساس کسب حداکثر ممکن تجربه زیسته و جهان پیرامون، و از آن‏جا که دیگر هر چیزی مخاطبان را راضی نمی‏کند و کارآفرین برنده کسی است که نیازها و خواسته‏های مخاطبان را بخوبی درک و برآورده کند، این امر پیچیدگی‏های رقابت را سخت‏تر کرده است.
در این بین ویژگی‏های خدمت نسبت به کالا از دو منظر اداراک مصرف‏کننده و طراحی تخصص و تمرکز بیشتری می‏طلبد، از انجا که منابع کمی نسبت به تبیین شناخت، طراحی و برنامه‏ریزی خدمات در میان منابع فارسی به‏ویژه در بخش خدمات مالی وجود داشت. بر ان شدیم تا با توجه به حوزه‏ی عملیاتی و آکادمیک خود کتابی را در حوزه رفتار مالی مصرف‏کننده که جایش در منابع فارسی خالی بود را ترجمه و چاپ کنیم که نتیجه این تلاش‏ها کتاب حاضر است.
چهار چشم‏انداز و کاربرد این کتاب را می‏توان به ترتیب زیر بیان نمود:
۱.            مروری نظام‏مند بر ادبیات رفتار مالی مصرف‏کننده: نتایج تحقیقات منتشر شده در طرحی اجمالی ارائه شده و در مورد انواع رفتار مالی همچون مدیریت پول، پس‏انداز وام، بیمه، عضویت در برنامه‌های مستمری، سرمایه‏گذاری، پرداخت مالیات  و به دورماندن از دام کلاهبرداران توضیحاتی ارائه می‌شود.
۲.            شرایط و عوامل تعیین‏کننده‌ی رفتار مالی همچون تفاوت‌های فردی و شخصیت، درک سود و زیان، اعتماد، اطمینان، ترجیح ریسک، ترجیح زمان، تصمیم‏گیری و خودتنظیمی  مورد بحث قرار گرفته و به انواع گوناگون رفتار مالی نسبت داده خواهد شد.
۳.            جنبه‌های بازاریابی نیز گنجانده شده‌اند: مؤسسات مالی چطور می‏توانند مشتری‏مدارتر شوند، اعتماد جلب کنند و ترکیب صحیحی از محصولات و خدمات به مشتریان ارائه دهند؟
۴.            آموزش و سوادآموزی مالی مصرف‏کننده : در پی آموزش مالی، انتظار چه نوع اثرات رفتاری را می‏توان داشت؟ چطور می‏توان آموزش موثرتری داشت؟ همبسته‌های سواد مالی که تعیین‏کننده‌ی رفتار مالی هستند، کدامند؟ مصرف‏کنندگان چطور می‏توانند تامین مالی شخصی خود را بهتر مدیریت نمایند؟
با توجه به چشم‏اندازهای بیان شده، گروه‌ها و افرادی که می‏توانند از این کتاب بهره‏مند  شوند عبارتند از:
۱.            اساتید و دانشجویان بازاریابی، مالی رفتاری، روانشناسی اقتصادی و مدیریت
۲.            برنامه‏ریزان و مشاوران مالی
۳.            متصدیان آموزش مصرف‏کننده
۴.            سخنگوها و مشاوران بازاریابی و رفتار مصرف‏کننده مؤسسات مالی
۵.            سیاست‏گذاران مصرف‏کننده دولتی که سیاست‌های مربوط به حمایت و تامین مالی مصرف‏کننده را تنظیم می‌نمایند.
۶.            مصرف‏کنندگان (به‏منظور درک بهتر رفتار مالی خویش)